Přípravy primice Lukáše Okurky

Partička ochotných spolupracovníků se sešla den před primiční mší sv. novokněze Lukáše Okurky a okolí kostela uvedli do náležitého stavu.

Patří jim za to VELKÝ DÍK!

Napsat komentář