Křest

Objednání křtu dítěte.

Podmínky: Malé dítě je možné pokřtít jen tehdy, když bude křesťansky vychováno a uvedeno do praktického života víry. Tuto záruku musí dát jeho rodiče.

Křest dítěte je nutné objednat 10 dní předem. Je vhodné si předem domluvit den a hodinu přípravy na křest svého dítěte.

Rodiče zajistí ke křtu kmotra. Kmotr musí být pokřtěný, už přijal svátosti sv. přijímání a biřmování. Dále rodiče zajistí ke křtu roušku a křestní svíci.

K přípravě si řidiče donesou doklady:

  • rodný list dítěte
  • svůj oddací list

Náboženství 2015-2016

Pravidelná výuka náboženství ve školním roce 2015-2016.

PONDĚLÍ: 2. Základní škola – Nová Město na Moravě

  • 2. tř. – 11.45 – 12:30
  • 3.-4. tř. – 12:45 – 13:30
  • vyšší třídy dle domluvy s vyučujícím

ÚTERÝ: 1. Základní škola – přístavba

  • 2. tř. – 11:20 – 12:00
  • Radňovice – 13:10-13:50

STŘEDA: 1. Základní škola – Nová Město na Moravě

  • 3.-4. tř. – 12:45 – 13:30
  • 5.-9. tř. – 13:30 – 14:15

ČTVRTEK: Gymnázium – 14:35 – 15:00

Svátek Božího milosrdenství

SOBOTA, 2. DUBNA 2016 – Svátost smíření od 10.00 do 17.00 (v rámci Dne smíření)

VEČER MILOSRDENSTVÍ:

17.45 přednáška na pokračování:„Skutky milosrdenství“/ 4 (otec Slavomír Peklanský, SAC)
18.15 – 3 skladby pěveckého komorního souboru z Třebíče SINE NOMEN
18.20 – 1. část svědectví „Smrt už nezabíjí aneb Zastavení patnácté“, svědectví manžela Ludmily Tomkové (+2007), která byla přijetím své dlouhé a těžké nemoci povzbuzením a duchovní posilou pro mnohé lidi z Třebíče a okolí. (Karel Tomek)
18.40 – 1 skladba pěveckého souboru
18.45 – 2. část svědectví
19.05 – 3 skladby pěveckého souboru na závěr

(Pokračování textu…)

Průvodce kostelem sv. Kunhuty.

Stáhnout

pohled od parku
Pohled od parku

Patronka kostela sv. Kunhuta byla manželkou německého císaře Jindřicha II. Žila na přelomu 10. a 11. století zbožným životem, zakládala kláštery a v jednom z nich po smrti svého manžela dožila (jde o Bamberk nedaleko českých hranic). Její manžel Jindřich II. byl také svatořečen a známe jej jako sv. Jindřicha. Byli současníky našich přemyslovských knížat Boleslava II. a Boleslava III.

První zmínka o kostele pochází z roku 1362, dokončen byl v roce 1592 dostavbou věže, jak o tom svědčí pamětní deska nedaleko vchodu do sakristie. Kostel byl původně gotický, a když roku 1723 vyhořel, zůstal v původním stavu pouze presbytář a vše ostatní bylo přestavěno do podoby barokní. Můžeme jen obdivovat estetické cítění našich předků za to, že obě části jsou sladěny tak, že se navzájem neruší.

(Pokračování textu…)

Pořad bohoslužeb – Svatý týden 2018

Květná neděle:

Mše sv. v 7:30 a 9:00 před devátou žehnání ratolestí

Pondělí- Středa svatého týdne:

Zpovědi od 16:00 – 18:30
Mše budou v 18:00

Zelený čtvrtek:

Mše sv. v 18:00

Velký pátek:

Velkopáteční obřady v 17:00

Bílá sobota:

Svěcení ohně a obřady v 18:30

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ  Slavnost Zmrtvýchvstání

Mše sv. v 7:30, 9:00

Pondělí velikonoční:

Mše sv. v 8:00