Pořad bohoslužeb – Svatý týden

Květná neděle:

Mše sv. v 7:30 a 9:00 před devátou žehnání ratolestí

Pondělí- Středa svatého týdne:

Zpovědi od 16:00 – 18:30
Mše budou v 18:00

Zelený čtvrtek:

Mše sv. v 18:00

Velký pátek:

Velkopáteční obřady v 17:00

Bílá sobota:

Svěcení ohně a obřady v 18:30

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ  Slavnost Zmrtvýchvstání

Me sv. v 6:30, 7:30, 9:00

Pondělí velikonoční:

Mše sv. v 8:00