ORGANIZAČNÍ INFORMACE K POŘBU PANA DĚKANA

S otcem Janem se rozloučíme v pondělí 29. června 2020. Mše svatá začne ve 14 hodin, hlavním celebrantem bude o. biskup Vojtěch Cikrle.

Vstup do kostela bude umožněn nejprve kněžím a nejbližší rodině, pro ostatní bude kostel otevřen nejdříve od 13 hodin. Vzhledem k velkému počtu pozvaných smutečních hostů a předpokládanému vysokému počtu účastníků nebude možné, aby se všichni dostali přímo do kostela. Prosíme proto o shovívavost. K sezení můžete využít laviček rozmístěných kolem kostela a v parku. Zde bude také nainstalováno ozvučení, díky kterému bude možno sledovat průběh mše svaté. Toalety ve farním klubu budou otevřeny. Květinové dary, nenoste, prosím, do kostela. Pokládat je můžete na trávník podél živého plotu směrem od dlouhých schodů z náměstí. Odtud budou převezeny na hřbitov. Po skončení obřadů půjde smuteční průvod na místní hřbitov, kde bude otec Jan uložen.

Zádušní mši svatou bude také možno sledovat on-line. Odkaz ke sledování najdete na webu naší farnosti. Přenos začne asi 15 minut před začátkem mše svaté.

Informace k primici Vojtěcha Libry

PEČENÍ CUKROVÍ – PROSBA VŠEM HOSPODYŇKÁM

 • jakékoliv druhy koláčku, cukroví, řezu, slaného pečiva (s ohledem na možnost teplého počasí – proto možná méně krémového…)
 • prosíme předat prosbu dalším ženám z farnosti…
 • hotové prosíme přinést do farního klubu v sobotu před primici
  (20.6.) mezi 17. – 19. hodinou

DAR PRO NOVOKNĚZE (ORNÁT, KYTICE)

 • přispět možno do krabičky na stolku vzadu – vždy po mši svaté,
  též během týdne a příští neděli

VÝZVA PRO MUŽE

 • v den konáni primice bude třeba před pódiem u 1. ZŠ rozmísti
  větší množství laviček, také nachystat pódium
 • hodit se bude každá ruka a to po ranní mši sv.
 • dobrovolníci se mohou zapsat na list umístěný na stolku vzadu,
  prosíme uvést své telefonní číslo (pro upřesnění času)

EVENT. V PŘÍPADĚ POTŘEBY

 • úklid kolem kostela před
  slavnosti
 • pomoc s vydáváním občerstvení, úklid po primici apod.
 • možno se zapsat do druhého seznamu na stolku

VŠEM UPŘÍMNÝ DÍK ZA JAKOUKOLIV POMOC!

Slovo pana děkana

Milovaní farníci, farnice a přátelé farnosti novoměstské!
Srdečně vás pozdravuji jako farář a děkan. Už jsem vás neviděl tři
neděle, protože společnost zasáhla virová pandemie.
          Chci vás ujistit, že na všechny moc myslím, když sloužím mši
svatou jen s ministranty a kostelníky. Přijdou a mohou také ti, kdo
mají úmysl mše svaté (dva až tři lidé). Vaše objednané mše svaté jsou
všechny odslouženy.
          Chci vás poprosit, abyste dodržovali všechna nařízení a
omezení, je to především z úcty k životu druhých. Ne kvůli nařízení
vlády a politiků.
          Špičkoví kněží a biskupové se jasně vyjádřili v tomto smyslu,
jak říkám (viz kněz Orko Vácha, kardinál Duka, náš biskup Vojtěch).
          Karanténa je největší věc na světě. Tahle krize změní společnost
k lepšímu. Přijdou ekonomické a sociální problémy, lidé budou muset
žít skromněji a zjistí, že Bůh má v životě každého člověka hlavní
slovo. Modleme se: Buď vůle Boží.  Maria, přimlouvej se za nás.
          Jeden z duchovních otců odpověděl novinářce na otázku: Změní
se společnost? „Bude jiná, změní se k lepšímu. Válka vždycky
generuje hrdiny a zbabělce, ukáže, kdo je kdo. Hrozny vydávají šťávu,
jen když jsou drceny.“
          Věřme Bohu a nebojme se.
Modlí se za vás a žehná vám.
P. Jan Daněk, farář a děkan